Fakta Online

I databasen FastighetsFakta får du som fastighetsägare/lokaluthyrare tillgång till företag och organisationer som söker nya lokaler. Informationen baseras på över 100 000 telefonintervjuer per år samt enkätutskick och webbagenter.

Du får tillgång till detaljerad information om vilken typ av lokal som söks. Om det avser kontors-, industri-, butiks- eller lagerlokaler. Du får information om; geografiskt läge, antal kvm, tillgång till kommunikationer, speciella önskemål osv. Ni söker enkelt fram de lokalobjekt som är intressanta för er. InfoOne har arbetat med kvalificerad marknadsinformation för fastighetsägare sedan 1987.

Låt oss hjälpa dig att öka konkurrenskraften på fastighetsmarknaden och hitta nya hyresgäster till dina lokaler idag!

"Vi utvecklar, producerar, paketerar och distribuerar marknadsinformation. Information som ökar våra kunders konkurrenskraft på sin marknad och effektiviserar marknadsföringsprocessen."

InfoOne┬┤s Integritetspolicy