Leads Onmail

Leads On-Mail ger dig aktuella investerings-, inköps- eller upphandlingsplaner inom din nuvarande eller möjliga marknad direkt i din mail.

Leadsen (prospekten) genereras genom tusentals intervjuer till olika befattningshavare varje månad från något av InfoOnes CallCenter i Norden.

Vi prioriterar alltid att få fram korrekta leads före ett stort antal. Detta uppnås genom att ställa rätt frågor till rätt person på rätt företag.

Låt oss hjälpa dig att öka konkurrenskraften med rätt information idag!

"Vi utvecklar, producerar, paketerar och distribuerar marknadsinformation. Information som ökar våra kunders konkurrenskraft på sin marknad och effektiviserar marknadsföringsprocessen."

InfoOne┬┤s Integritetspolicy